Jakie warunki muszą spełniać firmy oferujące przewóz ludzi?

Jak wiadomo nasze prawo zakłada niezmiernie surowe kary za nieegzekwowanie przez przewoźników wszystkich zasad dotyczących przewożenia ludzi. Szczególnie w szeregu przypadków kontrole przeprowadzane są w aspekcie przewoźników, jacy trudnią się przewożeniem dzieci, na przykład na wyjazdy szkolne lub też kolonie. Istnieje nawet zapis, który mówi o tym, iż przed zaplanowanym wyjazdem, każdy rodzic ma prawo zgłosić wyjazd dzieckana policję. W owym czasie wysyłany zostaje patrol, jaki ma obowiązek przeprowadzić szczegółową kontrolę. Ewidentnie w takiej sytuacji sprawdza się najpierw trzeźwość kierowcy.

Kolejnym etapem tak przeprowadzanej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego auta. Wiadomo przecież, że autobus, jaki jest zepsuty nie powinien wyjeżdżać na drogi. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wiezie kilkadziesiąt uczniów. Policja ma prawo również zażądać od kierowcy tak określanej książki przewozowej. Ma obowiązek w nią być wyposażony każdy autokar, który prowadzi przewóz ludzi – zobacz transfery lotniska Knurów. W takiej książeczce wpisuje się miejsce rozpoczęcia podróży, punkt docelowy oraz miejsca przekraczania granicy, jeśli ma to miejsce. Ponadto policja przeprowadzająca kontrolę może również zażyczyć sobie udostępnienia informacji zarejestrowanych na tachografie. Przede wszystkim służy to sprawdzeniu, czy kierowcy przestrzegają ustawowo określonego czasu pracy. A tu przepisy są wybitnie restrykcyjne.

Jak najbardziej wypada także pamiętać o tym, że pojazd transportujący dzieci oraz młodzież musi być oznakowany wyjątkowymi tablicami, żeby inni użytkujący drogę mieli świadomość, iż danym autokarem przewożone są dzieci oraz ze w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność. Zgodnie z przepisami, transport osób powinien odbywać się również w obecności przewodnika wycieczek, który może wylegitymować się specjalnymi uprawnieniami. Jeśli jest to wyjazd zagraniczny, pilot musi mieć również potwierdzoną znajomość języka kraju docelowego bądź też innego języka, który został uzgodniony z zagranicznym klientem. W czasie podróży należy robić wyznaczonej długości odpoczynki, a w trakcie jazdy autokarem wszyscy pasażerowie powinni posiadać zapięte pasy.

You may also like...